Coraz więcej mówi się o chorobach współistniejących, znanych także pod pojęciem wielochorobowości. Oznacza ona jednoczesne występowanie u pacjenta dwóch lub więcej schorzeń. Są istotne szczególnie w przypadku COVID-19, ponieważ pogarszają przebieg choroby, a w ciężkich przypadkach mogą prowadzić do śmierci.