W Bałtyku pojawiły się niebezpieczne dla zdrowia bakterie – przecinkowce. Występują głównie w wodach tropikalnych, jednak gdy temperatura w Bałtyku się podnosi, można je spotkać także u wybrzeży Morza Bałtyckiego. Jakie objawy wywołuje zakażenie przecinkowcami? Kto może się zarazić? I dla kogo przecinkowce są szczególnie niebezpieczne?