Protezy zębowe stosuje się, gdy w szczęce czy żuchwie brakuje kilku zębów, ale też w przypadku całkowitego bezzębia. Niechętnie decydujemy się na protezy zębowe, ale zdarza się, że mimo starań dentysty, sztuczne zęby stają się koniecznością. A rodzaj wybranej protezy zależy od ilości zębów własnych oraz zasobności portfela.