Powody samookaleczeń są bardzo różne i nie można zdefiniować konkretnej przyczyny zadawania sobie bólu oraz czynienia krzywdy. Jednocześnie jest to zjawisko całkowicie sprzeczne z naturą i instynktem samoobrony i coraz częściej dotyczy młodzieży szkolnej. Trzeba podkreślić, że odsetek przypadków samookaleczania się jest około trzykrotnie wyższy wśród nastoletnich dziewcząt niż wśród chłopców.