Pandemia jest to określenie wielkiej epidemii, która ogarnia duże obszary na różnych kontynentach w tym samym czasie. Charakteryzuje się ona łatwością rozprzestrzeniania, a do zachorowań dochodzi łatwiej dlatego, że ludzki organizm nie ma odporności na daną chorobę, co dzieje się najczęściej w wyniku mutacji wirusa wywołującego zakażenie.