Wiceminister Patryk Jaki ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

 

Ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji ekspozycji stałej w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstanie na terenie więzienia przy ulicy Rakowieckiej 37. Do 29 czerwca br. można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, którego rozstrzygnięcie nastąpi 17 października 2017 r.

To już kolejny etap budowy muzeum, koncepcja architektoniczna została rozstrzygnięta teraz czas na opracowanie koncepcji wystawy stałej” – powiedział  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki, któremu Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powierzył nadzór nad realizacją projektu budowy muzeum. Wiceminister Patryk Jaki zachęcał artystów do wzięcia udziału w konkursie: „zachęcamy artystów do tworzenia tego fantastycznego dzieła, które jest świadectwem odwagi i poświęcenia Polaków. Ich postawa i niezłomność może być drogowskazem dla przyszłych pokoleń i oddaniem hołdu najodważniejszej tkance Naszego narodu”.

Zakładając, że powierzchnia ekspozycyjna obejmować będzie większość powierzchni użytkowej historycznych budynków byłego aresztu uznać należy, że będzie to jedna z największych i najważniejszych placówek muzealnych w Polsce.

Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz  zaprosił również do składania prac konkursowych.

Wystawa ukazywać będzie całość polskiego wysiłku niepodległościowego po 1944 roku, tj. zarówno konspirację wojskową, stanowiącą kontynuację podziemia niepodległościowego z czasów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego, jak też późniejsze różnorodne działania ze strefy oporu społecznego w kraju i poza jego granicami, zwłaszcza działania mieszczące się w pojęciu „opozycji demokratycznej”, „opozycji niepodległościowej”. Ze względu na fakt, iż łączyć będzie w sobie dwie funkcje, muzealną i miejsca pamięci narodowej, Muzeum ma być jednocześnie pomnikiem wystawionym przez społeczeństwo wszystkim, którzy wierni zawołaniu Bóg, Honor, Ojczyzna, Wolność przywrócili Polsce Niepodległość.

 Konkurs ma umożliwić uzyskanie najlepszej pod względem artystycznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji ekspozycji stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w budynkach 1, 2, 3 i 4 położonych na terenie byłego Aresztu Śledczego w Warszawie – Mokotowie.Organizatorem konkursu jest Centralny Zarząd Służby Więziennej.

prace konkursowe składać należy do dnia 09.10.2017r. do godz. 15:00 

www.igbmazovia.pl/konkurs