Kiedyś bocianów czarnych było niewiele. Teraz jest ich więcej, ale nadal są pod ochroną, a dokładna lokalizacja ich gniazd jest objęta tajemnicą. Wszystko po to, aby chronić ptaki przed intruzami. Możecie je jednak zobaczyć online.

Gniazdo ptaków, które można obserwować znajduje się na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Zostało ono zasiedlone przez pierwszego bociana pod koniec marca, a przez drugiego na początku kwietnia tego roku. W kamerze ustawiony jest czas środkowoeuropejski, odpowiadający średniemu czasowi słonecznemu południka 15°E . Bociany mają swój zegar biologiczny wyregulowany według czasu słonecznego dla lokalnego południka. Jeśli chcemy zatem poznać ich zwyczaje, musimy obserwować bociany przez pryzmat ich zegara biologicznego.

Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku bocianów czarnych w Polsce było bardzo niewiele. W 1966 roku ich liczebność całkowitą szacowano na 500-530 par lęgowych. W latach 1981-1982 było 800-900 par lęgowych. Dzięki ochronie, wysiłkom leśników, naukowców i miłośników przyrody udało się je ocalić i stworzyć im odpowiednie warunki bytowania. Aktualnie liczebność bociana czarnego w Polsce szacowana jest na 1400-1600 par. Gatunek podlega ochronie ścisłej, a wokół gniazd bocianów czarnych Lasy Państwowe wyznaczają strefy ochronne. Dokładna lokalizacja gniazd jest objęta tajemnicą, aby chronić ptaki przed intruzami.

Bociany czarne w czasie jednego sezonu są ptakami monogamicznymi. W kolejnych sezonach może dochodzić do zmiany partnerów. Każda para buduje zwykle więcej niż jedno gniazdo, które mogą być oddalone o siebie nawet o kilka kilometrów i w kolejnych latach zasiedlane w przypadku utraty lub pogorszenia jakości gniazda podstawowego.

W program ochrony i monitoringu populacji gatunku zaangażowanych jest około tysiąca leśników w całej Polsce.
Transmisję z gniazda znajdziecie tutaj.

Inne transmisje z gniazd zwierząt znajdziecie poniżej