Pożary lasów najczęściej są wynikiem działalności człowieka. Bardzo rzadko do ich powstania przyczyniają się zjawiska naturalne. Na przykład od pioruna powstaje około 1% pożarów. W bardzo wielu wypadkach pożar jest niestety wynikiem działalności celowej.
Susza i upały sprzyjają pożarom lasów, a wysokie temperatury powietrza powodują szybkie przesychanie ściółki w lasach . Jednak zdaniem Państwowej Straży Pożarnej nie ma możliwości, żeby podobne pożary jak w Szwecji wydarzyły się w Polsce, ponieważ nasze lasy są monitorowane.