Polskamowi.pl pierwsza ujawnia. W trakcie I Światowego Balu Polaków poznaliśmy nazwisko kandydatki Światowego Kongresu Polaków na Urząd Prezydenta m.st. Warszawy. Została nią dr Krystyna Krzekotowska, która będzie ubiegać się o fotel prezydenta Warszawy w jesiennych wyborach samorządowych. Na Polskamowi.pl dowiesz się, kim jest kandydatka.

Dr Krystyna Krzekotowska jest silnie zaangażowana w działalność Światowego Kongresu Polaków (wiceprezes), Światowej Akademii Prawa, zabiega o przydzielenie 20 miejsc w Senacie RP dla przedstawicieli Polonii.

Wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Uczelni Łazarskiego oraz na Niemieckich Uczelniach Wyższych. Stypendystka DAAD oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium i Hamburgu.

Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami, Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami i Wyceny Nieruchomości

Autorka licznych książek i innych publikacji w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. m.in.: „Własność budynków i lokali”, „System Prawa Mieszkaniowego”, „Spółdzielcze prawo do lokal”, „Eksmisja z lokali mieszkalnych”, „Prawo lokalowe z komentarzem”, „Spółdzielcze Prawo Mieszkaniowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego”, „Mieszkanie a uprawnienia domowników”, „Prawo wyborcze”, „Prawne formy korzystania z mieszkań”, „prawo mieszkaniowe”.

Radca Ambasady Polskiej w Berlinie (w latach 1998-2001).

Ekspert parlamentarny w pracach nad reformą prawa mieszkaniowego, wieloletni radca prawny m.in. prezydenta miasta i spółdzielni mieszkaniowych, wieloletni adiunkt i kierownik Zakładu Prawa Cywilnego w Instytucie Badania Prawa Sądowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przewodnicząca Rady Naukowej Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Mieszkalnictwa, rozwoju Miast i Ekologii, wiceprezes Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników, współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia „Światowy Kongres Polaków”.

Animator i uczestnik licznych form naukowej współpracy międzynarodowej (konferencji, staży naukowych, praktyk i wymiany studentów, sędziów, adwokatów oraz prokuratorów).

Członek Rady Unii Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce.

Ekspert Urzędu Polityki Mieszkaniowej m. st. Warszawy oraz wiceprzewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego m. st. Warszawy.

Odznaczona licznymi dyplomami za działalność społeczną i charytatywną oraz za zasługi położone dla współpracy międzynarodowej.

Czytelnikom portalu Polskamowi.pl znana jest z cyklu porad z dziedziny prawa mieszkaniowego.