Statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce pokazują jednoznacznie, że liczba wypadków drogowych nie zmniejsza się. Rozwijanie nadmiernej prędkości przez kierowców, nieprzestrzeganie zasad bezpiecznego korzystania z dróg, zarówno przez kierowców jak i przez rowerzystów oraz pieszych, częsty brak właściwego oświetlenia rowerów i odblasków u pieszych stwarza realne zagrożenie i stanowi przyczynę wielu wypadków.