Przepisy stanowią, że obowiązek zapłaty podatku przy zakupie auta pojawia się przy zakupie używanego samochodu od osoby prywatnej. Zatem kupując samochód od osoby fizycznej, która nie jest podatnikiem VAT, należy pamiętać o zapłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych. Ale z tego obowiązku zwolniona jest osoba nabywająca pojazd za kwotę nie przekraczającą 1000 zł.