Pasażerowie są coraz bardziej świadomi swoich praw. Polacy z roku na rok latają coraz więcej, a polski  rynek lotniczy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. W minionym roku polskie lotniska odprawiły ponad 30 mln podróżnych. Według prognoz do 2030 roku będzie ich już około 60 mln.

Dużo latamy i jesteśmy coraz bardziej świadomi swoich praw. Polscy pasażerowie znaleźli się  w europejskiej czołówce pod względem liczby skarg składanych na przewoźników lotniczych. Każdego roku  takich skarg przybywa, a  wynika to z rosnącej świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw.  W Polsce  skargi składane są na linie lotnicze  w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.  Jednak skargę  można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u przewoźnika. Złożenie skargi w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpoczyna  wszczęcie postępowania w Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która rozpatruje przypadki naruszenia praw pasażerów przez linie lotnicze w kwestiach  takich jak odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu bądź odmowa przyjęcia pasażera  na pokład. W ciągu ostatnich lat liczba skarg składanych w ULC  jest coraz większa.

Polska zajmuje trzecie miejsce (za Austrią i Włochami) pod względem liczby przyjętych skarg, z których najwięcej dotyczy opóźnionego, zagubionego lub zniszczonego bagażu. Również  skarg na odwołane i opóźnione loty jest coraz więcej. W Polsce znaczącym problemem jest   termin przedawnienia takich roszczeń. W zależności od sądu w procesie  cywilnym może to być od roku nawet  do  dziesięciu lat.

Jakie prawa i przywileje przysługują zatem pasażerom linii lotniczych ?

Otóż  w przypadku odwołania rejsu lub opóźnienia przekraczającego trzy godziny pasażerom przysługuje prawo do zwrotu kosztów zakupionego biletu i odszkodowanie za niemożność kontynuowania podróży do kwoty 600 euro. Jeżeli zaistnieje konieczność oczekiwania na lot w nocy, wówczas linia lotnicza  powinna  zapewnić pasażerowi  wyżywienie i nocleg w hotelu oraz darmowy transport na lotnisko. Jednak mimo rosnącej liczby skarg na linie lotnicze wciąż tylko niewielki odsetek pasażerów dochodzi swoich praw.