W siedzibie Sanepidu w Radomiu działa jedyne w kraju specjalistyczne laboratorium, w którym badane są dopalacze, środki psychotropowe, środki odurzające i suplementy diety. Wyposażenie pracowni kosztowało ok. 900 tys. zł.

Pracownia ta pełni bardzo ważną rolę, ponieważ na rynku pojawiają się co chwila nowe, groźne dopalacze, które są modyfikowane przez  dobrych chemików i właśnie tu w Radomiu  można je oznaczyć i znaleźć. Placówka  ta jako jedyna wykonuje badania dla wszystkich pozostałych ośrodków inspekcji sanitarnej w całej Polsce. Również prowadzone tu są badania zlecone przez policję i prokuraturę.
Dopalacze to substancje psychoaktywne, bardzo szkodliwe dla organizmu ludzkiego, które działają na organizm jak narkotyki, a w praktyce różnią się od nich tylko tym, że nie zawierają substancji zakazanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.  Środki tego rodzaju są produkowane głównie po to, aby ominąć obowiązujące zakazy antynarkotykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej ewolucji. Poza tym producenci tego rodzaju środków nie podają zwykle ich pełnego składu chemicznego, zaś potencjalnych związków chemicznych o działaniu psychoaktywnym, które stosunkowo łatwo jest otrzymać, jest co najmniej 12 tysięcy. Rynek dopalaczy rozwija się z roku na rok, a zażywają je głównie ludzie młodzi.   Wiele z osób zażywających dopalacze ulega poważnemu zatruciu organizmu. W ubiegłym roku na terenie Radomia i powiatu miały miejsce ponad  123 zatrucia dopalaczami.
Urządzenia, które zainstalowano w Radomiu w Sanepidzie , wykorzystują najnowszą technikę identyfikacji zawartości środka odurzającego.   Walka z dopalaczami trwa od lat, a na rynku wciąż pojawiają się nowe tego typu szkodliwe dla zdrowia substancje. W ubiegłym roku ich lista zwiększyła się o 114 pozycji. Dlatego bardzo potrzebne są tego rodzaju pracownie jak ta, która działa  w Radomiu.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu działa  także pracownia, w której wykonywane są badania  tak bardzo popularnych w ostatnim czasie suplementów diety oraz środków z pogranicza żywności i leków. Chodzi o oznaczania zawartości i jakości składników znajdujących się w danym produkcie, mi.in.: witamin, minerałów oraz innych składników np. kwasów tłuszczowych.