Na stronie Fundacji Szturman czytamy, że realizuje ona zadania zlecone przez MON i to już od 2015 roku. Jakie są te zadania ?
Przede wszystkim są to szkolenia ogólnowojskowe zawarte w minimum programowym zalecanym przez MON, a ponadto pokazywane są pewne elementy działania charakterystycznego dla jednostek specjalnych. Fundacja organizuje jedne z trudniejszych zawodów sportowo-obronnych dla młodzieży szkół mundurowych i organizaccji proobronnych.