Statki, promy to środki komunikacji, których armatorzy bardzo dbają o punktualność. Spóźnienia lub odwołania rejsów to rzadkość. W Polskamowi.pl poradnik przed majówką.

 

Prawa pasażera:

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym, o ile przewoźnik przewiduje przynajmniej 90-minutowe opóźnienie bądź odwołanie rejsu
 • Prawo do odszkodowania 25% lub 50 % ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu
 • Prawo do informacji
 • Prawo do opieki (napoje i posiłki w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania , w sytuacji gdy rejs został odwołany bądź opóźniony przynajmniej o 90 minut
 • Prawo do zakwaterowania (maksymalnie 3 noce) w sytuacji, gdy następuje konieczność noclegu lub dłuższego pobytu niż planowany przez pasażera,  o ile istnieje taka fizyczna możliwość

Musimy pamiętać, że:

1. Reklamację należy zgłosić do przewoźnika wykonującego dany rejs lub operatora terminalu w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty zdarzenia.

2. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania bądź nie odpowiada na reklamacje pasażer ma prawo złożenia skargi do Urzędu Morskiego bądź Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Ważne by pamiętać, że

 • Rozporządzenie nie ma zastosowania do statków, które:
  • nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób
  • są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów
  • są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi
 • Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.

Informacje podajemy za Europejskim Centrum Konsumenckim. Centrum działa na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

 

Gdy spóźnia się samolot: kliknij tutaj.

Gdy spóźnia się autobus: kliknij tutaj.

Gdy spóźnia się pociąg: kliknij tutaj

BU