Przed wojną według pociągów można było regulować zegarki. Po wojnie opóźnienia na kolei stały się zmorą pasażerów. Dziś jest już lepiej, choć do ideału jeszcze bardzo daleko. W Polskamowi.pl poradnik przed majówką.

Pociąg odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut. Wówczas pasażer ma prawo do:

  • Zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowania innego  połączenia z punktem docelowym
  • Opieki (napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania)
  • W przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy prawo do zakwaterowania oraz transferu pomiędzy hotelem a stacją, o ile jest to fizycznie możliwe
  • Odszkodowania, o ile pasażer nie skorzystał z prawa do zwrotu kosztów. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:
    1. 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 min do 119 min
    2. 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 120 min.

Powyższe prawa przysługują pasażerom na mocy Rozporządzenia  NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.  W Polsce Rozporządzenie dotyczy wszystkich pociągów uruchamianych przez spółkę PKP Intercity, tj. TLK, IC, EIC, EIP, EC, EN oraz Przewozy Regionalne, tj. IR, RE, IR BUS z wyjątkiem pociągów REGIO. Wyżej wymienione prawa przysługują pasażerom również w sytuacji,  w której odwołanie bądź opóźnienie było spowodowane siłą wyższą np. złymi warunkami atmosferycznymi  lub klęską żywiołową.

Pasażer powinien pamiętać, że:

1. Reklamację należy zgłosić przedsiębiorcy wykonującego dane połączenie kolejowe.

2. Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację lub nie odpowie, skargę na polskiego przewoźnika należy zgłosić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w formie pisemnej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na zagraniczną linię lotniczą, zarejestrowaną na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

4.  Skargę należy złożyć w terminie 1 roku od daty zdarzenia.

Aby uzyskać odszkodowanie pasażer powinien poprosić konduktora bądź kierownika pociągu o potwierdzenie opóźnienia na bilecie. Odszkodowanie nie przysługuje pasażerowi, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu.

Informacje podajemy za Europejskim Centrum Konsumenckim. Centrum działa na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Gdy spóźnia się samolot: kliknij tutaj.

Gdy spóźnia się autobus: kliknij tutaj.

BU