Gibony to niewielkie małpy, które z wdziękiem poruszają się wśród gałęzi drzew. Ramiona mają o połowę dłuższe niż nogi, a gdy się rozbujają, skaczą między drzewami z prędkością 50 km/h. Gibony są pod szczególną ochroną. Wszystkie gatunki gibonowatych zostały wpisane do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych, głównie z powodu utraty zajmowanych siedlisk.