Wśród polskich publicznych portów lotniczych zdecydowanie największym jest warszawskie Lotnisko im. Chopina. Ma ono ogromne możliwości przepustowe, ale już wkrótce okażą się one niewystarczające, a rosnąca każdego roku liczba pasażerów to dla zarządu lotniska problem. Według szacunków ekspertów w 2022 r. port nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich chętnych pasażerów. To m.in. dlatego w 2027 r. ruch cywilny z lotniska Chopina zostanie przeniesiony do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego.