Fundacja Po Drugie wspiera młodzież i młodych ludzi w wieku od18 do25 lat zagrożonych i dotkniętych bezdomnością.
Pomaga również młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością.
Z wsparcia Fundacji korzystają przede wszystkim byłe wychowanki i wychowankowie domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek resocjalizacyjnych.
Ci młodzi ludzie po osiągnięciu pełnoletności często nie mają miejsca, w którym mogliby się usamodzielnić i rozpocząć nowe życie. Tu w Fundacji daje się im taką szansę. Oto historia Viktorii.