W Polsce występuje 25 gatunków nietoperzy i wszystkie objęte są ochroną. Na świecie natomiast jest ich 1411 gatunków . Nietoperze to jedyne ssaki, które potrafią latać i w przeciwieństwie do ptaków, ruchy ich skrzydeł nie jest symetryczny, a kształt ulega zmianie w zależności od potrzeb. Początek jesieni to czas jesienniej migracji nietoperzy, które opuszczają swoje dotychczasowe miejsca żerowania i rozrodu, aby znaleźć bezpieczną kryjówkę na przetrwanie zimy.