Ukochany, dziki pupil

3 kwietnia 2018 0

Niestety, coraz częściej  zdarza się, że te niebezpieczne zwierzęta uciekają swoim właścicielom, stanowiąc zagrożenie dla innych ludzi, a przede wszystkim dla sąsiadów mieszkających w tym…

Często słyszy się, że niektóre gatunki roślin poprawiają jakość powietrza w mieszkaniu. To poniekąd prawda, bo większość domowych roślin w wyniku fotosyntezy wytwarza tlen. Choć…

Zamek powstał jako element fortyfikacji miejskich prawdopodobnie jak twierdzą historycy w końcowym etapie budowy  murów w Radomiu. Zaplanowany został jako czworobok  i  zajmował południowo-wschodnią część…