Puszcza Augustowska i jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią obszary chronionego krajobrazu, niezwykle malownicze i dziewicze. Puszcza Augustowska jest prawdziwym bogactwem tego regionu, dominują w niej drzewa…