“Góry nie są sprawiedliwe, lub niesprawiedliwe. One są po prostu niebezpiecznie” tak twierdzi Reinhold Messner. Po górach trzeba wiedzieć jak się poruszać i jak planować wyprawy. To powinni ułatwić nam przewodnicy górscy. Przewodnik górski czyli specjalnie wyszkolony i doświadczony zawodowy alpinista posiadający certyfikaty władz lokalnych lub stowarzyszeń przewodników górskich. To osoba, która posiada odpowiednią wiedzę o bezpieczeństwie w górach, a także o odpowiednim zachowaniu w stosunku do przyrody. Ale czy zawsze tak jest?