Internet zasadniczo zmienił wiele obszarów ludzkiego funkcjonowania. Stał się medium uniwersalnym. Jest źródłem informacji, narzędziem do pracy, nauki, ale i rozrywki. Nie każdy jednak kto korzysta z internetu, sieci społecznościowych czy gra w gry komputerowe jest zagrożony uzależnieniem, ale – podobnie jak w przypadku alkoholu – pewien procent użytkowników znajduje się w grupie ryzyka.