Ciąg dalszy problemów Wolskiego Koloseum. Runął spory fragment ceglanego muru, otaczającego ten zabytkowy zbiornik. PolskaMowi.pl prezentuje zdjęcia z miejsca tego zdarzenia.

Chodzi o mur otaczający zabytkowe zbiorniki gazu z XIX wieku, znajdujące się przy ul. Prądzyńskiego 14A. Uprzątnięcia wymagał przede wszystkim gruz, który znalazł się na ul. Prądzyńskiego.
– Na miejscu pojawili się pracownicy Urzędu Dzielnicy Wola, którzy spisali protokół i sporządzili dokumentację fotograficzną. O sprawie powiadomiliśmy konserwatora zabytków oraz nadzór budowlany  –  podkreśla Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola.

Konflikt o ten wyjątkowy zabytek na linii dzielnica – użytkownicy wieczyści trwa już o dłuższego czasu. Szerzej pisaliśmy o tej sprawie tutaj.

Sprawa rozwiązania umowy użytkowania wieczystego jest w sądzie, tam również toczy się postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia, który skierowali użytkownicy wieczyści Wolskiego Koloseum przeciwko Krzysztofowi Strzałkowskiemu. Nie wiadomo kiedy obie sprawy zostaną rozstrzygnięte.

Co jednak dalej z ogrodzeniem? Dzielnica zwróciła się już do użytkowników wieczystych o zabezpieczenie pozostałej części ogrodzenia. Jak podkreśla zastępca burmistrza Adam Hać, już teraz widać, że pozostałe fragmenty muru również niebezpiecznie się odchylają.

Wzywamy użytkowników wieczystych do natychmiastowych działań w tym zakresie – apeluje wiceburmistrz.

AK

fot. nadesłane