Jednym z najczęstszych powikłań cukrzycy jest retinopatia, czyli zmiany w siatkówce, które nierzadko prowadzą do całkowitej utraty wzroku. Retina to z łaciny siatkówka, a retinopatia oznacza, że w siatkówce toczy się jakiś nieprawidłowy proces, że jest ona uszkodzona.
Jak wynika z badań w krajach rozwiniętych powikłania okulistyczne cukrzycy są główną przyczyną ślepoty u stosunkowo młodych ludzi będących jeszcze w wieku produkcyjnym (20-65 lat). Trzeba pamiętać, że niezwykle istotne jest szybkie wykrycie choroby, ponieważ wraz ze wzrostem długości czasu jej trwania maleje prawdopodobieństwo wyleczenia.