Lęk jest jednym z najczęściej występujących objawów psychopatologicznych. Można go określić, jako dominujące odczucie silnego zagrożenia lub zmiany wywodzącej się z nieznanego, nierealnego źródła. Niestabilność, niepewność obecnej sytuacji generuje lęk. Pojawia się lęk przed zachorowaniem, lęk o siebie i bliskich, który może utrzymywać się przez wiele tygodni.
Negatywnie na zdrowie psychiczne w dobie COVID-19 wpływa także utrata stabilności zawodowej, ekonomicznej, ograniczenie możliwości zarobkowania, a także utrzymania rodziny.
Jak podkreślają lekarze obecnie ludzie doświadczają przewlekłego stresu, a w erze COVID-19 stres ten nasilił się jeszcze bardziej, co jest przyczyną problemów psychicznych u  zdrowych do tej osób.