Nie do końca wiemy jakim powietrzem oddychamy w Warszawie. W Warszawie system badania powietrza jest niewystarczający.

Dotychczas badania jakości powietrza prowadził  tylko  Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska, ale obecnie  badania powietrza będą prowadzone również  przy udziale Politechniki Warszawskiej. Powstaje bowiem   lokalny  system diagnozujący  jakość powietrza. Zostanie on udostępniony mieszkańcom stolicy  i będzie  nosił nazwę   Warszawski Indeks Powietrza. Będzie można  dzięki niemu kontrolować aktualną jakość powietrza, będzie systemem oceny i prognoz zanieczyszczeń powietrza wspierającym zarządzaniem jakością powietrza w stolicy. System będzie sukcesywnie rozbudowywany, a dzięki doświadczeniom inżynierów będzie to   wiarygodne narzędzie pomagające w diagnozowaniu aktualnych problemów związanych z jakością powietrza.
Warto przypomnieć, że Politechnika Warszawska od 12 lat prowadzi badania dotyczące jakości powietrza w stolicy, a także w kierunku oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko oraz zdrowie mieszkańców. Rezultaty tych wieloletnich badań  pozwoliły na opracowanie unikatowych technik analizy i syntezy wyników pomiarów stężeń różnych substancji w powietrzu.
Warszawski Indeks Powietrza  ma również zadanie edukacyjne, a mianowicie ma  podnieść  świadomość mieszkańców Warszawy w zakresie  jakości powietrza i   jego zanieczyszczeń. Pozwoli również na identyfikację krytycznych dla obszaru miasta przekroczeń stężeń w oparciu o pozyskiwane dane w czasie rzeczywistym.   WIP będzie również narzędziem, które ma  pomóc władzom  Warszawy podejmować decyzję o działaniach interwencyjnych  jak np.  skierowanie na ulice polewaczek czy też jak miało to miejsce w grudniu  ustanowienie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Również pięć specjalistycznych radiowozów  Straży Miejskiej m.st. Warszawy ma   dbać o jakość powietrza w stolicy.  Pojazdy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny, który pozwoli strażnikom  odnaleźć trucicieli powietrza. Nowe radiowozy  wyposażone  są w najnowocześniejsze systemy kontrolno-pomiarowe, a analizatory zamontowane w pojazdach pozwolą monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki tym urządzeniom strażnicy będą mogli sprawdzać czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów.