W ostatnich dniach ukazało się na przywitanie stulecia odzyskania niepodległości najnowsze dzieło profesora Mariana Marka Drozdowskiego z Instytutu Historii PAN – “Budowniczowie II Rzeczpospolitej. Autor przypomina wybitne znane postaci oraz ich rolę, jaką odegrali w narodzinach i pierwszych latach Drugiej Rzeczpospolitej.