Koniunktura biznesowa jest najwyższa od 15 miesięcy, ale gorzej przedstawiają się oczekiwania wobec przyszłości. W Polskamowi.pl najnowsze wyniki Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą, bo działającą od 1989 r., organizacją pracodawców w naszym kraju. To także największa z tego rodzaju organizacji, reprezentuje bowiem 12 tysięcy firm, zatrudniających ponad 5 mln pracowników. Zdecydowana większość z nich (85%) to przedsiębiorstwa prywatne.

Członkowie Pracodawców RP regularnie oceniają obecny klimat do prowadzenia interesów i prognozują koniunkturę dla biznesu. Na tej podstawie co miesiąc powstaje tzw. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Wynik wynoszący mniej niż 100 pkt oznacza pogarszanie się sytuacji biznesowej, a przekroczenie tej wartości sygnalizuje poprawę.

Tendencje raczej pozytywne

Jeśli chodzi o ocenę bieżącej sytuacji biznesowej, w kwietniu 2017 r. Indeks przyjął wartość 102,4 pkt (miesiąc wcześniej wskaźnik ten wynosił 95,9 pkt). Nieznacznie (z 111,1 do 110,5 pkt) spadła natomiast prognoza co do najbliższych 6 miesięcy.

Jak mówi Mateusz Krupczyński, zastępca dyrektora Departamentu Komunikacji Pracodawców RP, w ślad za następującą od końca ubiegłego roku poprawą wskaźnika oczekiwań przedsiębiorców na przyszłość coraz wyraźniej poprawia się również ich ocena zmiany bieżącego klimatu biznesowego panującego w Polsce.

– W efekcie, po raz pierwszy od lipca 2016 r., subindeks oceny sytuacji bieżącej znalazł się na poziomie powyżej 100 pkt, co sygnalizuje przewagę pozytywnych tendencji. Jego zanotowany w kwietniu wzrost o 6,5 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca był drugim najwyższym w historii badania: po rekordowym wzroście o 7,8 pkt w marcu tego roku. Wyraźnie zahamował natomiast bardzo dynamiczny w ostatnich miesiącach wzrost wskaźnika oceny przyszłej sytuacji w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Wartości obu głównych składowych wskazują jednak na przewagę pozytywnych wskazań wśród uczestniczących w badaniu podmiotów. Po raz ostatni taka sytuacja miała dotąd miejsce w grudniu 2015 r – przypomina M. Krupczyński.

Nie wszędzie optymistycznie

Okazuje się, że na ogólny wzrost wskaźników nastrojów przedsiębiorców wpływają głównie firmy z branży finansowej i profesjonalnych usług dla biznesu, a także sektor przemysłowy. Mniej optymistycznie koniunkturę zaczęły oceniać natomiast podmioty zajmujące się handlem oraz świadczeniem usług na rzecz klientów detalicznych. Również w budownictwie można mówić o mieszanych odczuciach.

W dołączonych do odpowiedzi komentarzach firmy nadal często zwracają uwagę na niestabilność rozwiązań prawnych oraz niepewność co do kierunku polityki gospodarczej i możliwych przyszłych zamian legislacyjnych. Poza tym można tam przeczytać, że liczba wprowadzanych zmian jest zbyt duża, co potęguje zamieszanie i poczucie niepewności.

A to nie wszystkie mało optymistyczne wnioski, jakie wypływają z wyników najnowszej edycji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców. Dla przykładu, odsetek przedsiębiorstw planujących zwiększanie nakładów inwestycyjnych i podnoszenie poziomu zatrudnienia spadł do najniższego poziomu od listopada 2016 r. Jak komentuje Mateusz Krupczyński, mogło to wpłynąć na spowolnienie poprawy finalnego wskaźnika oczekiwań na kolejne półrocze.