Morza i oceany zajmują 71% powierzchni naszej planety i pełnią bardzo ważną rolę w wyżywieniu mieszkańców ziemi. Duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego naszej populacji ma niebieska żywność, czyli żywność pochodząca z wodnych obszarów – mórz, oceanów oraz wód słodkich, a więc są to ryby, owoce morza, glony, zarówno dziko żyjące jak i hodowlane.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa wskazuje zasoby rybne jako podstawowe odnawialne, niskoemisyjne źródło białka, które powinno stać się kluczową częścią systemu zapewniającego zdrową dietę dla rosnącej populacji. Niebieska żywność” ma również ogromny potencjał w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Wodne systemy żywnościowe – nazywane również „niebieską żywnością” – mogą pomóc wyeliminować głód na świecie i przyspieszyć powstanie zrównoważonego globalnego systemu żywnościowego.